persblik.nl

thuis

Persblik ondersteunt zijn opdrachtgevers bij het formuleren van een verhaal over de eigen organisatie. Dit verhaal stelt hen in staat om hun boodschap en daarmee hun organisatie in het hart van voor hen relevante discussies te plaatsen en zich zo te verbinden met de samenleving. Voor zijn opdrachtgevers functioneer Persblik hierbij als klankbord, meedenker, schrijver en uitdrager van het verhaal. De werkwijze van Persblik is gebaseerd op de methode van de Amerikaanse communicatie-expert Simon Sinek.

 

Focus
Persblik heeft veel ervaring in de bouw- en vastgoedsector. Hierdoor kennen wij de belangen en wensen op communicatiegebied goed van bouwers, woningbouwcorporaties, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars. De kennis en ervaring van Persblik in de bouw- en vastgoedsector maken het mogelijk om op korte termijn met een voor de opdrachtgever passende oplossing te komen.

 

Verenigingen
Persblik is aangesloten bij de Nederlandse Verenging van Journalisten (NVJ). Voor al het werk van Persblik gelden de algemene voorwaarden van de NVJ.

 

De auteursrechten van Persblik zijn ondergebracht bij  de Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira).

 

 Lees de blogs van Persblik op logocorporatienl