persblik.nl

thuis

Persblik is een specialist op het gebied van journalistieke producties, persadvies en trainingen.

Wij schrijven verslagen, recensies, interviews en achtergrondverhalen voor dagbladen, vakbladen en online media. Persblik geeft daarnaast op maat samengestelde pers-, schrijf- en interviewtrainingen.

Als adviseur helpt Persblik bij het opstellen van bijvoorbeeld een persstrategie. En wij begeleiden perstrajecten. Persblik verzorgt hierbij niet alleen het schrijven van het persbericht maar geeft ook advies over de tekst en de hierin op te nemen inhoud.

Focus
Persblik heeft veel ervaring in de bouwsector. Hierdoor kennen wij de belangen en wensen op communicatiegebied goed van bouwers, woningingbouwcorporaties, gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars. De kennis en ervaring van Persblik in de bouw maken het mogelijk om op korte termijn met een voor de opdrachtgever passende oplossing te komen.

Kennispartner
Persblik is kennispartner van het landelijke onderzoeks- en innovatieplatform voor wonen en ruimte Platform 31.

Verenigingen
Persblik is aangesloten bij de Nederlandse Verenging van Journalisten (NVJ). Voor al het werk van Persblik gelden de algemene voorwaarden van de NVJ.

De auteursrechten van Persblik zijn ondergebracht bij  de Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira).

 

 Lees de blogs van Persblik op logocorporatienl